Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-09-16

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Tid

13.30

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-09-09

Kallelse avpublicerad

2020-09-30

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-09-16.pdföppnas i nytt fönster 481.4 kB 2020-09-09 16.23
04_Förändring av ekonomi och målprocess för år 2020 - senareläggning av beslut om budget 2021 (2).pdföppnas i nytt fönster 81.7 kB 2020-09-09 16.23
05_Återrapport av resultat grundskola 2020.pdföppnas i nytt fönster 205.6 kB 2020-09-09 16.25
06_Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2020-09-09 16.25
07_Aktieägartillskott Bengtsfors Energi AB.pdföppnas i nytt fönster 472.5 kB 2020-09-09 16.25
08_Omdisponering budget asfalt.pdföppnas i nytt fönster 104.1 kB 2020-09-09 16.25
09_Initiativärende - implementering av barnkonventionen.pdföppnas i nytt fönster 13.2 kB 2020-09-09 16.25
10_Återkoppling uppdrag och verkställande av kommunfullmäktiges beslut om driftsbudget 2020.pdföppnas i nytt fönster 324.7 kB 2020-09-09 16.25
11_Ansökan om bidrag Norra Nämndemannaföreningen.pdföppnas i nytt fönster 303 kB 2020-09-09 16.25
12_Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd - framställan om anslag för år 2021.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-09-09 16.25
13_Ansökan driftsbidrag Halmens Hus 2021.pdföppnas i nytt fönster 669.1 kB 2020-09-09 16.25
14_MSB - inbjudan aytt anmäla intresse för samarbete beträffande regionala ledningsutvecklare kommunal räddningstjänst.pdföppnas i nytt fönster 93 kB 2020-09-09 16.25
15_Plan för utbildningen samt ekonomisk kalkyl avseende Naturbruksprogram.pdföppnas i nytt fönster 399.5 kB 2020-09-09 16.25
16_Långsiktiga mål för gymnasieskolan.pdföppnas i nytt fönster 384.3 kB 2020-09-09 16.25
17_Undervisningskök Strömkullegymnasiet.pdföppnas i nytt fönster 724.8 kB 2020-09-09 16.25
18a_Beslut förändrade geografiska upptagningsområden och åldersintegrerade klasser inom grundskolan i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 893.5 kB 2020-09-09 16.25
18b_Utredning förändrad organisation inom grundskolan i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2020-09-09 16.25
19_Avtal om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med medföljande barn.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-09-09 16.25
20_Reviderad förbundsordning för Dalslands Miljö- och Energiförbund.pdföppnas i nytt fönster 536.7 kB 2020-09-09 16.25
21_Fullmäktiges beslutade besparingar på belysning - fortsatt hantering.pdföppnas i nytt fönster 306.7 kB 2020-09-09 16.25
22_Motion om gatubelysning.pdföppnas i nytt fönster 432.8 kB 2020-09-09 16.25
23_Dalslands Miljö- och Energiförbund - årsredovisning och revisionsberättelse 2019.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-09-09 16.25
24_Fyrbodals kommunalförbund - remiss verksamhetsplan och budget 2021-2023.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2020-09-09 16.25
25_Motion beredskapslager för vård och omsorg.pdföppnas i nytt fönster 241.5 kB 2020-09-09 16.25
26a_Motion om fliseldning i panncentralerna.pdföppnas i nytt fönster 505.2 kB 2020-09-09 16.25
26b_Fliseldning _UEv2.pdföppnas i nytt fönster 598.2 kB 2020-09-09 16.25
27_Revidering av kommunrevisionens reglemente.pdföppnas i nytt fönster 520.5 kB 2020-09-09 16.25
28a_Bengtsfors Energi AB - sammanträdesprotokoll 2020-06-15 -konstituerande styrelsemöte.pdföppnas i nytt fönster 457.8 kB 2020-09-09 16.25
28b_Bengtsfors Energi AB - sammanträdesprotokoll 2020-06-15.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2020-09-09 16.25
28c_Bengtsfors Energi Nät AB - sammanträdesprotokoll 2020-06-15- konstituerande styrelsemöte.pdföppnas i nytt fönster 460.8 kB 2020-09-09 16.25
28d_Bengtsfors Energi Nät AB - sammanträdesprotokoll 2020-06-15.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB 2020-09-09 16.25
28e_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2020-08-24.pdföppnas i nytt fönster 519.8 kB 2020-09-09 16.25
28f_Dalslands miljö och energiförbund - sammanträdesprotokoll 20-06-11.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2020-09-09 16.25
28g_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - sammanträdesprotokoll 2020-08-20.pdföppnas i nytt fönster 710 kB 2020-09-09 16.23
29t_Protokoll Kosam 20320-09-14.pdföppnas i nytt fönster 526.9 kB 2020-09-14 15.49
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell