Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2020-09-10

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Paragrafer

82-83

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-09-16

Protokollet avpubliceras

2020-10-07

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-10-07.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2020
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt