Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Paragrafer

53

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-10-14

Protokollet avpubliceras

2020-11-03

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-11-03.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt