Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-11-03

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Paragrafer

248-253

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-11-04

Protokollet avpubliceras

2020-11-25

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-11-25.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell