Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-11-11

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-11

Tid

13.30

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-11-05

Kallelse avpublicerad

2020-11-27

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-11-11.pdföppnas i nytt fönster 421 kB 2020-11-05 14.10
05_Avställning av platser särskilt boende.pdföppnas i nytt fönster 87.4 kB 2020-11-05 14.10
06a_KSAU förslag budget 2021 med utblick Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 135.6 kB 2020-11-05 14.10
07_Taxor och avgifter 2021 Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 90.4 kB 2020-11-05 14.10
08a_KSAU Fyrbodals kommunalförbund delårsrapport.pdföppnas i nytt fönster 25.7 kB 2020-11-05 14.10
08b_Dir § 71 Delårsrapport Fyrbodal 2020-06-30 för handläggning.pdföppnas i nytt fönster 944.7 kB 2020-11-05 14.10
09a_Dalslands Miljö- och Energiförbund delårsrapport KSAU.pdföppnas i nytt fönster 25.9 kB 2020-11-05 14.10
09b_ DMEF - Delårsbokslut 2020-08-31 307502_1_1.pdföppnas i nytt fönster 467.6 kB 2020-11-05 14.10
09c_DMEF § 25_20 - Delårsbokslut 2020-08-31 307500_1_1.pdföppnas i nytt fönster 103.7 kB 2020-11-05 14.10
10a_KSAU Båd-Eså delårsbokslut 2020-08-31.pdföppnas i nytt fönster 25.8 kB 2020-11-05 14.10
10b_Delårsbokslut januari - augusti 2020 307130_1_1.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-11-05 14.10
10c_Bilaga 1 BÅD-ESÅ.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-11-05 14.10
10d_Protokoll nr 4 BÅDESÅ 20200921 307128_1_1.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-11-05 14.10
11_Rapport avseende kommunens finansverksamhet.pdföppnas i nytt fönster 285.7 kB 2020-11-05 14.10
12_Sammanträdestider Bengtsfors kommun 2021.pdföppnas i nytt fönster 799.6 kB 2020-11-05 14.10
13_Upphävande av fullmäktiges beslut 2005 § 28 - beslut om försäljning av tomter till paketpris.pdföppnas i nytt fönster 597.5 kB 2020-11-05 14.10
14_Granskning av den interna kontrollen - budgetuppföljning.pdföppnas i nytt fönster 403 kB 2020-11-05 14.10
15_Renovering av fastigheten 5 12.pdföppnas i nytt fönster 327.2 kB 2020-11-05 14.10
16_Uppdrag Stiftelsen Stenebyskolan 2021.pdföppnas i nytt fönster 543.5 kB 2020-11-05 14.10
17_Återrapportering av uppdrag Åmåls-modellen.pdföppnas i nytt fönster 499.3 kB 2020-11-05 14.10
18_Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal.pdföppnas i nytt fönster 302.9 kB 2020-11-05 14.10
19_Hålbarhetsklivet - förfrågan från Turistrådet Väst Sverige AB.pdföppnas i nytt fönster 338.7 kB 2020-11-05 14.10
20_Initiativärende Susanne Öhrn (-) implementering av barnkonventionen i kommunens ärenden.pdföppnas i nytt fönster 383.6 kB 2020-11-05 14.10
21_Revidering av kulturplan och kulturstrategi.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-11-10 13.45
22_Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården 2019.pdföppnas i nytt fönster 255.6 kB 2020-11-05 14.10
23_Revidering av biblioteksplan.pdföppnas i nytt fönster 144.8 kB 2020-11-05 14.10
24_Ny delegationsordning för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 76.7 kB 2020-11-05 14.10
25_Hållbarhetskompass Dalsland.pdföppnas i nytt fönster 405.5 kB 2020-11-05 14.10
26_Yrkande om ersättning enligt reglemente för förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 595 kB 2020-11-05 14.10
27_Klimatlöften för Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2020-11-05 14.10
27a_Klimatlöften.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2020-11-05 14.10
28_Fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021.pdföppnas i nytt fönster 555.6 kB 2020-11-05 14.10
29_Samverkan räddningschef.pdföppnas i nytt fönster 422.4 kB 2020-11-05 14.10
30a_Region Värmland förslag till ny utvecklingsstrategi remiss.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2020-11-05 14.10
30b_Remisssvar utvecklingsstrategi Region Värmland.pdföppnas i nytt fönster 291.5 kB 2020-11-05 14.10
31_Förslag til komplettering av uppsiktsplikt för kommunstyrelsens utskott.pdföppnas i nytt fönster 58.8 kB 2020-11-05 14.10
32a_Bengtsfors Energi AB - Protokoll 2020-09-08.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2020-11-05 14.10
32b_Bengtsfors Energi Nät AB - Protokoll 2020-09-08.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2020-11-05 14.10
32c_Bengtsforshus AB - protokoll 2020-10-18.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2020-11-05 14.10
32d_Dalslands Miljö & Energiförbund - Protokoll 2020-10-08 1.pdföppnas i nytt fönster 5.3 MB 2020-11-05 14.10
32e_Dalslands Miljö & Energiförbund - Protokoll 2020-10-08.pdföppnas i nytt fönster 395.1 kB 2020-11-05 14.10
32f_Dalslands Miljö & Energinämnd - Protokoll 2020-08-27.pdföppnas i nytt fönster 467.1 kB 2020-11-05 14.10
32g_Dalslands Miljö & Energinämnd - Protokoll 2020-09-24.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2020-11-05 14.10
32h_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ - Protokoll 2020-09-21.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-11-05 14.10
32i_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2020-10-12.pdföppnas i nytt fönster 636 kB 2020-11-05 14.10
33a_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 96 Ekonomisk prognos september (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 267 kB 2020-11-05 14.10
33b_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 98 Uppföljning av internkontrollplan 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 318.6 kB 2020-11-05 14.10
33c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 100 Statistik september 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 323.4 kB 2020-11-05 14.10
33d_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos september 2020.pdföppnas i nytt fönster 46.2 kB 2020-11-05 14.11
33e_DUA - Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen Fyrbodal, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmåls kommuner.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2020-11-05 14.11
33f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Uppfoljning av internkontrollplan 2020.pdföppnas i nytt fönster 466.7 kB 2020-11-05 14.11
33g_Granskning av delårsrapport DMEF 2020-08-31.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-11-05 14.11
33h_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ärendestatistik september 2020.pdföppnas i nytt fönster 872.5 kB 2020-11-05 14.11
33j_Skrivelse från Dals Långeds Utvecklingsråd.pdföppnas i nytt fönster 51.2 kB 2020-11-10 10.56
33k_MSB - uppdaterad def samhällsviktig verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 171.9 kB 2020-11-10 10.56
33l_Protokoll Kosam 2020-11-09.pdföppnas i nytt fönster 551.1 kB 2020-11-10 10.56
33m_ Revision delårsrapport 2020-06-30.pdföppnas i nytt fönster 4.9 MB 2020-11-10 10.56
33i_Skrivelse från PRO i Dals Långed.pdföppnas i nytt fönster 199 kB 2020-11-10 10.56
34_KF presidie om revisionen.pdföppnas i nytt fönster 320.9 kB 2020-11-10 10.55
Budget 2021
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell