Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-11-02

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-02

Paragrafer

103-115

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-11-10

Protokollet avpubliceras

2020-12-01

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-12-01.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell