Myndighetsnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-11-12

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Paragrafer

96-107

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-11-18

Protokollet avpubliceras

2020-12-09

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-12-09.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt