Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Paragrafer

123

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2020-12-15

Anslaget avpubliceras

2021-01-05

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-01-05.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020
Sidan publicerad av: Sara Larsson