Myndighetsnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-12-10

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-10

Paragrafer

108-121

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-12-16

Protokollet avpubliceras

2021-01-06

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-01-06.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2020
Sidan publicerad av: Sara Larsson