Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2021-01-20

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-20

Tid

13.30

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2021-01-13

Kallelse avpublicerad

2021-01-27

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2021-01-20.pdföppnas i nytt fönster 415.7 kB 2021-01-20 09.09
05b_Kulturplan för barn och unga uppdaterad version 2021.pdföppnas i nytt fönster 769.8 kB 2021-01-13 12.01
05c_Uppdaterad Kulturplan 2015-2021.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-01-13 12.01
05d_Beslut om uppdatering av kulturplan och kulturplan för barn och unga.pdföppnas i nytt fönster 558.2 kB 2021-01-13 12.01
06_Låneram 2021 för Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 263.8 kB 2021-01-13 12.01
07_Tilläggsbudget investeringar 2021.pdföppnas i nytt fönster 279.2 kB 2021-01-13 12.01
07a_TB 2021 bilaga skrivelser.pdföppnas i nytt fönster 255.6 kB 2021-01-19 14.55
07b_TB 2021 bilaga projektlista.pdföppnas i nytt fönster 199.3 kB 2021-01-19 14.55
08a_Frågor från Gryning vård AB.pdföppnas i nytt fönster 233 kB 2021-01-13 12.01
08b_Tjänsteskrivelse-svar angående Gryning Vård AB.pdföppnas i nytt fönster 208.4 kB 2021-01-13 12.01
08c_Förslag till beslut Gryning vård.pdföppnas i nytt fönster 410.1 kB 2021-01-14 15.44
10a_Tjänsteskrivelse Remissvar Ny socialtjänstlag.pdföppnas i nytt fönster 642.7 kB 2021-01-15 13.21
10b_Remissvar Ny socialtjänstlag.pdföppnas i nytt fönster 237.8 kB 2021-01-15 13.21
11_Förslag till avyttring av fastighet Bengtsfors Ärtemarks stom 1 5.pdföppnas i nytt fönster 282.2 kB 2021-01-13 12.01
12_Uppstart Campus Dalsland.pdföppnas i nytt fönster 910.8 kB 2021-01-13 12.01
13_Kommunstyrelsen § 247 19 - Försäljning av fastigheterna Järnhandlaren 6 och Ding.pdföppnas i nytt fönster 74 kB 2021-01-15 08.00
13a_ Köpeavtal Järnhandlaren 6.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-01-19 10.00
13b_Försäljning Järnhandlaren.pdföppnas i nytt fönster 396.4 kB 2021-01-19 10.00
14_Fritidsgård allaktivitetshus.pdföppnas i nytt fönster 532.7 kB 2021-01-13 12.01
15_Revidering socialjour Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster 86.2 kB 2021-01-13 12.01
17_Fastställande av höjning - sänkning av minimibelopp inom vård och omsorgens taxor och avgifter 2021.pdföppnas i nytt fönster 72.3 kB 2021-01-13 12.01
19a_Bengtsfors Energi AB - Protokoll 2020-11-25.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2021-01-13 12.01
19b_Bengtsfors Energi Nät AB - Protokoll 2020-11-25.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2021-01-13 12.01
19c_Bengtsforshus AB - Protokoll 2020-12-14.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2021-01-13 12.01
19d_Dalslands Miljö & Energiförbund - Protokoll 2020-11-26.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2021-01-13 12.01
19e_Dalslands Miljö och Energinämnd - Protokoll 2020-12-10.pdföppnas i nytt fönster 427.1 kB 2021-01-13 12.01
19f_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ - Protokoll 2020-11-23.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2021-01-13 12.01
19g_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2020-11-09.pdföppnas i nytt fönster 583.9 kB 2021-01-13 12.01
19h_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2020-12-07.pdföppnas i nytt fönster 633.9 kB 2021-01-13 12.01
20a_Skrivelse från PRO.pdföppnas i nytt fönster 82.8 kB 2021-01-13 12.01
20b_Verksamhetsberättelse Bäckegården 2020.pdföppnas i nytt fönster 359.5 kB 2021-01-13 12.01
20c_SKR SIGN-ÖK Psykisk hälsa.pdföppnas i nytt fönster 10.3 MB 2021-01-13 12.01
20d_SKR SIGN-ÖK Välfärdsteknik.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2021-01-13 12.01
20e_Informationsutskick om maxtaxa 2021.pdföppnas i nytt fönster 105.6 kB 2021-01-13 12.01
20f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 107 Statistik oktober 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 335.9 kB 2021-01-13 12.01
20g_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 116 Statistik november 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 312.4 kB 2021-01-13 12.01
20h_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 106 Ekonomisk prognos oktober 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 284.4 kB 2021-01-13 12.01
20i_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 115 Ekonomisk prognos november 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 275.4 kB 2021-01-13 12.01
20j_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos november 2020.pdföppnas i nytt fönster 624 kB 2021-01-13 12.01
20k_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos oktober 2020.pdföppnas i nytt fönster 624.1 kB 2021-01-13 12.01
20l_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämd - Ärendestatistik oktober 2020.pdföppnas i nytt fönster 876.2 kB 2021-01-13 12.01
20m_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ärendestatistik november 2020.pdföppnas i nytt fönster 874.3 kB 2021-01-13 12.01
20n_Nationella vårdkompetensrådet Pandemin och kompetensförsörjningen.pdföppnas i nytt fönster 359 kB 2021-01-13 12.01
20o_Medborgarlöfte Polisen - Bengtsfors kommun 2021.pdföppnas i nytt fönster 279.2 kB 2021-01-18 08.08
20p_Brev_Miljömål Västra Götaland.pdföppnas i nytt fönster 139 kB 2021-01-19 10.02
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson