Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2021-02-17

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Tid

13.30

Plats

Ärendeforum sker digitalt via Netpublicator Video Meet medan kommunstyrelsens sammanträde är ett fysiskt möte i Sesseionssalen

Kallelse publicerad

2021-02-11

Kallelse avpublicerad

2021-03-03

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse ÄF och kommunstyrelsen 2021-02-17.pdföppnas i nytt fönster 426.3 kB 2021-02-11 11.36
05_Tjänsteskrivelse avsättning till resultatutjämningsreserv 2020.pdföppnas i nytt fönster 485.2 kB 2021-02-11 11.37
05_Återrapportering samlastningscentral - uppdrag från fullmäktige.pdföppnas i nytt fönster 317.9 kB 2021-02-11 11.37
05a_Förstudie samordnad varudistribution.pdföppnas i nytt fönster 12.7 MB 2021-02-11 11.37
05b_Samordnad varudistribution politiskt gruppmöte.pdföppnas i nytt fönster 755.7 kB 2021-02-11 11.37
06a_Avställning av platser särskilt boende.pdföppnas i nytt fönster 258.1 kB 2021-02-11 11.37
06b_10 platser SÄBO KT GE PJ ny.pdföppnas i nytt fönster 466.8 kB 2021-02-11 11.37
06c_10 platser SÄBO ek beräkn.pdföppnas i nytt fönster 458.7 kB 2021-02-11 11.37
07_Verksamhetsberattelse 2020 (Kommunstyrelsen).pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2021-02-15 15.30
08_Omdisponering av budget industrifastigheter.pdföppnas i nytt fönster 87.4 kB 2021-02-11 11.37
09_Tjänsteskrivelse avsättning till resultatutjämningsreserv 2020.pdföppnas i nytt fönster 485.2 kB 2021-02-11 11.37
10a_Rapport avseende IT-haveri av ekonomisystemet Agresso Färgelanda.pdföppnas i nytt fönster 536.1 kB 2021-02-11 11.37
11_Motion till Bengtsforshus AB om tillskapande av odlingslotter.pdföppnas i nytt fönster 613.5 kB 2021-02-11 11.37
12_Folkhälsostrategi 2021-2024.pdföppnas i nytt fönster 649.6 kB 2021-02-11 11.37
13_Uppdrag laddinfrastruktur till Bengtsfors Energi AB.pdföppnas i nytt fönster 318.7 kB 2021-02-11 11.37
14_Utökat uppdrag till Bengtsfors Energi AB med dotterbolag.pdföppnas i nytt fönster 343.6 kB 2021-02-11 11.37
15_Motion om införande av förslagsverksamhet.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-02-11 11.37
16_Revidering av löneboxar 2021.pdföppnas i nytt fönster 478.4 kB 2021-02-11 11.37
17_Bengtsfors kommun 50-årsjubileum.pdföppnas i nytt fönster 225.3 kB 2021-02-11 11.37
18_Motion om obebodda fastigheter.pdföppnas i nytt fönster 643.7 kB 2021-02-11 11.37
19_Omorganisation av Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB.pdföppnas i nytt fönster 380 kB 2021-02-11 11.37
20_Gemensam vuxenutbildning Dalsland - återrapportering av uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 87.1 kB 2021-02-11 11.37
21_DP för Bengtsfors centrum - åtgärder i slänt inom Musikern omdisponering av budget.pdföppnas i nytt fönster 180 kB 2021-02-11 11.37
21a_Tjänsteskrivelse - Omdisponering medel projektering för åtgärd av slänt, 2020-12-28.pdföppnas i nytt fönster 996.4 kB 2021-02-11 11.37
22_Reviderad biblioteksplan för år 2021-2023.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-02-11 11.37
23a_Revidering av riktlinjer och rutiner för ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 471 kB 2021-02-11 11.37
23b_BengtsforsRiktlinjerEkonomisktBistånd2020.pdföppnas i nytt fönster 530.5 kB 2021-02-11 11.37
24_Digital signering av ordförandebeslut KSSU.pdföppnas i nytt fönster 280.4 kB 2021-02-11 11.37
26_Förordnande om kompletterande beslutsrätt enligt LVU och LVU-revidering.pdföppnas i nytt fönster 329.7 kB 2021-02-11 11.37
27_Förtydligande av kommunstyrelsens delegationsrätt avseende så kallade ordförandebeslut.pdföppnas i nytt fönster 296.7 kB 2021-02-11 11.37
28_ beslut KS § 70 2020 att neka hemtjänst och hemsjukvård.pdföppnas i nytt fönster 311.5 kB 2021-02-11 11.37
29a_Bengtsforshus AB - Protokoll 2021-01-25.pdföppnas i nytt fönster 461.9 kB 2021-02-11 11.37
29b_Samordningsförbundet BÅDESÅ - Protokoll 2021-01-25.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2021-02-11 11.37
30a_Uppföljning lokalt folkhälsoarbete 2020.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-02-11 11.37
30b_Kopia av Bfs. uppföljningsmall ekonomi 2020.pdföppnas i nytt fönster 667.6 kB 2021-02-11 11.37
30c_Kommunernas kvalitet i korthet.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2021-02-11 11.37
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell