Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2021-02-09

Paragrafer

34-35

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-02-18

Protokollet avpubliceras

2021-03-12

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-03-12.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell