Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-02-17

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Paragrafer

20-50

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-02-24

Protokollet avpubliceras

2021-03-18

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-03-18.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell