Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-03-24

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Paragrafer

14-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-03-30

Protokollet avpubliceras

2021-04-21

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-04-21.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell