Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2021-03-25

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2021-03-25

Paragrafer

30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-03-30

Protokollet avpubliceras

2021-04-20

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-04-20.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt