Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2021-04-14

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Tid

13.30

Plats

Sammanträdet är ett digitalt möte via netpublicator video meet

Kallelse publicerad

2021-04-08

Kallelse avpublicerad

2021-04-21

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2021-04-14.pdföppnas i nytt fönster 424.8 kB 2021-04-13 17.28
05a_Personalekonomisk redovisning 2020.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2021-04-08 14.21
06a_Uppfljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020.pdföppnas i nytt fönster 281.9 kB 2021-04-08 14.21
06b_SAM BUFK.pdföppnas i nytt fönster 379.6 kB 2021-04-08 14.21
06c_SAM fysisk miljö KLK.pdföppnas i nytt fönster 134.7 kB 2021-04-08 14.21
06d_SAM TLI.pdföppnas i nytt fönster 125.8 kB 2021-04-08 14.21
06e_SAM VOI.pdföppnas i nytt fönster 224.2 kB 2021-04-08 14.21
06f_SAM översikt över händelser 2020.pdföppnas i nytt fönster 310.5 kB 2021-04-08 14.21
07_Motion utredning av IVO-verksamhete.pdföppnas i nytt fönster 602.5 kB 2021-04-08 14.21
08_Motionssvar narkotikafri skola.pdföppnas i nytt fönster 362 kB 2021-04-08 14.21
09_E-förslag kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet.pdföppnas i nytt fönster 375.2 kB 2021-04-08 14.21
10_Utsmyckning av Erik Bergers plats och Gordon Skoglunds rondell.pdföppnas i nytt fönster 766.5 kB 2021-04-08 14.21
11_Livsmedels och måltidspolicy för Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2021-04-08 14.21
13_Pilotprojekt - samordnad färdtjänsthandläggning i Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster 868.8 kB 2021-04-08 14.22
14_Egenavgift för färdtjänstresenärer i och med införandet av Västtrafiks Tre Zoner.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2021-04-08 14.22
15_Förändrad inrikning av satsning på extratjänster.pdföppnas i nytt fönster 329 kB 2021-04-08 14.22
16_Gemensam vuxenutbildning i Dalsland.pdföppnas i nytt fönster 80 kB 2021-04-08 14.22
17_Fastighetsreglering Bengtsfors Dingelvik 1 42.pdföppnas i nytt fönster 314.5 kB 2021-04-08 14.22
18_Förseningsavgift och ny rutin för ej återlämnade böcker.pdföppnas i nytt fönster 461.2 kB 2021-04-08 14.22
19_Ersättning vid feriepraktik 2021.pdföppnas i nytt fönster 367.9 kB 2021-04-08 14.22
20_Handlingsplan för digitalisering inom utbildningsområdet.pdföppnas i nytt fönster 877.7 kB 2021-04-08 14.22
21_Revisionsrapport och svar Likvärdig grundskola.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2021-04-08 14.22
22_Start av program på Strömkullegymnasiet 2021-2022.pdföppnas i nytt fönster 989.1 kB 2021-04-08 14.22
23a_Differentierat strandskydd - sammafattning remiss.pdföppnas i nytt fönster 898.3 kB 2021-04-13 17.29
23b_Tjänsteskrivelse - yttrande.pdföppnas i nytt fönster 332.5 kB 2021-04-13 17.29
23c_Bilaga 1 - Yttrande - Remiss av betänkande Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd.pdföppnas i nytt fönster 589 kB 2021-04-13 17.29
24_Remiss från VästKom och Västra Götalandsregionen - Riktlinje om omhändertagande av avlidna.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2021-04-08 14.22
25_Svar på remiss från Skolinspektionen om kommunens yttrande gällande nyetablering av fristående gymnasieskola i Munkedal.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2021-04-08 14.22
26_Motion om Mer-öppet bibliotek.pdföppnas i nytt fönster 772.7 kB 2021-04-08 14.22
27a_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-03-15.pdföppnas i nytt fönster 587 kB 2021-04-08 14.22
28a_Åmåls kommun- beslut om deltagande i Leader Framtidsbygder.pdföppnas i nytt fönster 196.2 kB 2021-04-08 14.22
28b_Information till ks loggning 210323.pdföppnas i nytt fönster 307.6 kB 2021-04-08 14.22
28c_Överenskommelse-och-utbetalningsunderlag- till kommunerna för Ungdomsjobb 2021.pdföppnas i nytt fönster 124 kB 2021-04-08 14.22
28d_Avtal om sponsring - Camp Dalsland.pdföppnas i nytt fönster 488 kB 2021-04-08 14.22
28e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överfömyndarnämnd - Ärendestatistik Februari 2021.pdföppnas i nytt fönster 442.9 kB 2021-04-08 14.22
28f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 11 Ekonomisk prognos Februari 2021 (Protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 244.6 kB 2021-04-08 14.22
28g_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos Februari 2021.pdföppnas i nytt fönster 225.2 kB 2021-04-08 14.22
28h_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Statistik § 14 Januari - Februari 2021 (Protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 380 kB 2021-04-08 14.22
28j_Protokoll KOSAM 210412.pdföppnas i nytt fönster 586.5 kB 2021-04-13 17.30
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell