Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2021-04-08

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2021-04-08

Paragrafer

31-34

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-04-08

Protokollet avpubliceras

2021-04-29

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-04-29.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2021
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt