Myndighetsnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-04-15

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Paragrafer

33-41

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2021-04-21

Anslaget avpubliceras

2021-05-12

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-05-12.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson