Kommunstyrelsens utbildningsutskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-04-21

Organ

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer

40-48

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-04-27

Protokollet avpubliceras

2021-05-18

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-05-18.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt