Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-04-20

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Paragrafer

95-123

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-04-28

Protokollet avpubliceras

2021-05-20

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-05-20.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell