Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-05-04

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2021-05-04

Paragrafer

124-125

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-05-04

Protokollet avpubliceras

2021-05-26

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-05-26.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell