Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-05-18

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Paragrafer

131-155

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2021-05-25

Anslaget avpubliceras

2021-06-16

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-06-16.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell