Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-05-19

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Paragrafer

30-38

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2021-05-27

Anslaget avpubliceras

2021-06-17

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-06-17.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell