Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2021-06-09

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Tid

13.30

Plats

Sammanträdet är ett digitalt möte via Netpublicator video meet, men utgår ifrån sammanträdesrum Majberget

Kallelse publicerad

2021-06-02

Kallelse avpublicerad

2021-06-16

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2021-06-09.pdföppnas i nytt fönster 489.2 kB 2021-06-07 14.23
05_Fastighetsreglering Bengtsfors Dingelvik 1,42.pdföppnas i nytt fönster 667.1 kB 2021-06-03 14.04
06_Nytt staket runt återvinningscentral _ omdisponering.pdföppnas i nytt fönster 184.8 kB 2021-06-03 14.04
07_Årsredovisning Fjärrvärme 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2021-06-03 14.04
08_Årsredovisning Asketvetens donationsstiftelse 2020.pdföppnas i nytt fönster 169.9 kB 2021-06-03 14.04
09_Årsredovisning Stiftelsen Stenebyskolan 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2021-06-03 14.04
09a_Stiftelsen Stenebyskolan KSAU.pdföppnas i nytt fönster 25.3 kB 2021-06-03 14.04
10_Förslag till investeringsbudget 2022-2025.pdföppnas i nytt fönster 723.5 kB 2021-06-03 14.04
10a_Budgetberedningens protokoll.pdföppnas i nytt fönster 928.7 kB 2021-06-03 14.04
11_Motion om allmänna samlingslokaler i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2021-06-03 14.04
12_Återbetalning av avgifter för alkoholtillsyn 2020.pdföppnas i nytt fönster 191 kB 2021-06-03 14.04
13_Verkställande av namngivning och uppmärkning av Erik Bergers plats och Gordon Skoglunds rondell.pdföppnas i nytt fönster 900.5 kB 2021-06-03 14.04
13a_Verkställande av namngivning och uppmärkning efter återremiss.pdföppnas i nytt fönster 730.9 kB 2021-06-03 14.04
14_Avsiktsförklaring för ett gemensamt verksamhetsområde Mellerud och Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2021-06-03 14.04
14a_Återremiss avsiktsförklaring Mellerud sociala verksamhetsområdet_2.pdföppnas i nytt fönster 664.1 kB 2021-06-03 14.04
14b_Avsiktsförklaring beslut KF Melleruds kommun.pdföppnas i nytt fönster 281.6 kB 2021-06-03 14.04
14c_Yrkande om avsiktsförklaring.pdföppnas i nytt fönster 486.5 kB 2021-06-03 14.04
15_Årsredovisning samordningsförbundet Båd-ESÅ 2020.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2021-06-03 14.04
15a_KSAU föslag till beslut Båd-Eså.pdföppnas i nytt fönster 28 kB 2021-06-03 14.04
16a_Dalslands miljö och energiförbund - Helårsbokslut 2020-12-31.pdföppnas i nytt fönster 391.8 kB 2021-06-03 14.04
16b_Dalslands miljö och energiförbund - Bilaga 1 helårsbokslut 2020-12-31.pdföppnas i nytt fönster 330.8 kB 2021-06-03 14.04
16c_Dalslands miljö och energinämnd - DMEN 210325 § 16 - Beslut årsbokslut 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 165.7 kB 2021-06-03 14.04
16d_DMEF förslag till beslut.pdföppnas i nytt fönster 27.8 kB 2021-06-03 14.04
17_Omdisponering investeringsbudget för allaktivitetshus.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-06-03 14.04
18_Omdisponering investeringsbudget till markiser i söderläge vid bibliotekets söderavdelning.pdföppnas i nytt fönster 424.8 kB 2021-06-03 14.04
19_Utredning av matdistribution och olika alternativa lösningar.pdföppnas i nytt fönster 1021.4 kB 2021-06-03 14.04
19a_Handlingsplan alternativa måltidslösningar.pdföppnas i nytt fönster 117 kB 2021-06-07 14.23
20_Översyn av mål och mått - uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 56.4 kB 2021-06-03 14.04
21_Sommargåva till personal.pdföppnas i nytt fönster 544.7 kB 2021-06-03 14.04
22a_Utkast IOP Brottsofferjouren.pdföppnas i nytt fönster 964.3 kB 2021-06-03 14.04
22b_Brottsofferjouren beslut KSAU.pdföppnas i nytt fönster 142.4 kB 2021-06-03 14.04
23_Uppföljning Frivilligcentralen 2020.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2021-06-03 14.04
24a_Riktlinjer för tillsyn och kontroll EKA miljörum.pdföppnas i nytt fönster 307 kB 2021-06-03 14.04
24b_EKA bilaga 1.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2021-06-03 14.04
24c_Bilaga 2 _ Teknisk information EKA-området.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2021-06-03 14.04
24d_Bilaga 3 _ Kontrollprogram.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-06-03 14.04
24e_Riktlinjer för tillsyn och skötsel EKA-området_för beslut 2021.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2021-06-03 14.04
25_Ny rutin för ej återlämnade böcker på biblioteket.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-06-03 14.04
26_Besparingsförslag på biblioteksverksamheten.pdföppnas i nytt fönster 796.9 kB 2021-06-03 14.04
27_Åtgärder för en budget i balans - utbildningsområdet.pdföppnas i nytt fönster 98.6 kB 2021-06-03 14.04
27a_Förslag till kortsiktiga besparingsåtgärder 2021.pdföppnas i nytt fönster 157.6 kB 2021-06-07 14.23
28_Åtgärder för en budget i balans - sociala området.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2021-06-03 14.04
29_Antagande av SYV-plan.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2021-06-03 14.04
30a_Dalslands miljö och energiförbund - Protokoll 2021-04-15.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2021-06-02 13.57
30b_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-05-10.pdföppnas i nytt fönster 211.5 kB 2021-06-02 13.57
30c_Bengsfors Energi Nät AB - Protokoll 2021-05-05.pdföppnas i nytt fönster 544 kB 2021-06-02 13.57
30d_Bengtsfors Energi AB - Protokoll 2021-05-05.pdföppnas i nytt fönster 626.9 kB 2021-06-02 13.57
31a_Information om loggning.pdföppnas i nytt fönster 37.5 kB 2021-06-02 13.57
31b_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos april 2021.pdföppnas i nytt fönster 628.7 kB 2021-06-02 13.57
31c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ärendestatistik april 2021.pdföppnas i nytt fönster 277 kB 2021-06-02 13.57
31d_Samverkansavtal och budgetprocess ÖFN.pdföppnas i nytt fönster 346.1 kB 2021-06-02 13.57
31e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 48 Statistik april 2021 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 245.7 kB 2021-06-02 13.57
31f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 37 Ekonomisk prognos april 2021 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 245.6 kB 2021-06-02 13.57
31g_Arbetsmarknadsdepartementet - handlingsplan Ett Sverige som håller ihop - regeringens insater för minskad segregation mm.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2021-06-02 13.57
31h_Beslut från Fyrbodal angående medel till förstudie DVVJ.pdföppnas i nytt fönster 870.5 kB 2021-06-02 13.57
31i_DUA - statsbidrag för medverkan i nätverk för fler och bättre lokala jobbspår.pdföppnas i nytt fönster 258.2 kB 2021-06-02 13.57
31j_Smittskydd Västra Götaland - brev till samtliga chefer inom kommunal verksamhet inom Fyrbodal m fl.pdföppnas i nytt fönster 51.8 kB 2021-06-02 13.57
30a_Beslut KSSU 2021-06-03 Växelvård.pdföppnas i nytt fönster 378.7 kB 2021-06-03 14.04
30b_Tjänsteskrivelse -verkställa växelbeslut på korttidsenheten.pdföppnas i nytt fönster 171.8 kB 2021-06-03 14.04
31a_Dalslands miljö och energiförbund - Protokoll 2021-04-15.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2021-06-03 14.04
31b_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-05-10.pdföppnas i nytt fönster 211.5 kB 2021-06-03 14.04
31c_Bengsfors Energi Nät AB - Protokoll 2021-05-05.pdföppnas i nytt fönster 544 kB 2021-06-03 14.04
31d_Bengtsfors Energi AB - Protokoll 2021-05-05.pdföppnas i nytt fönster 626.9 kB 2021-06-03 14.04
32a_Information om loggning.pdföppnas i nytt fönster 37.5 kB 2021-06-03 14.04
32b_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos april 2021.pdföppnas i nytt fönster 628.7 kB 2021-06-03 14.04
32c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ärendestatistik april 2021.pdföppnas i nytt fönster 277 kB 2021-06-03 14.04
32d_Samverkansavtal och budgetprocess ÖFN.pdföppnas i nytt fönster 346.1 kB 2021-06-03 14.04
32e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 48 Statistik april 2021 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 245.7 kB 2021-06-03 14.04
32f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 37 Ekonomisk prognos april 2021 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 245.6 kB 2021-06-03 14.04
32g_Arbetsmarknadsdepartementet - handlingsplan Ett Sverige som håller ihop - regeringens insater för minskad segregation mm.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2021-06-03 14.04
32h_Beslut från Fyrbodal angående medel till förstudie DVVJ.pdföppnas i nytt fönster 870.5 kB 2021-06-03 14.04
32i_DUA - statsbidrag för medverkan i nätverk för fler och bättre lokala jobbspår.pdföppnas i nytt fönster 258.2 kB 2021-06-03 14.04
32j_Smittskydd Västra Götaland - brev till samtliga chefer inom kommunal verksamhet inom Fyrbodal m fl.pdföppnas i nytt fönster 51.8 kB 2021-06-03 14.04
32k_Protokoll Kosam 2021-06-07.pdföppnas i nytt fönster 418.9 kB 2021-06-08 13.46
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell