Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-06-03

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Paragrafer

54

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-06-03

Protokollet avpubliceras

2021-06-24

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-06-24.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt