Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-05-31

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Paragrafer

80-90

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-06-08

Protokollet avpubliceras

2021-07-01

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-07-01.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson