Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-07-05

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-07-05

Paragrafer

171

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-07-06

Protokollet avpubliceras

2021-07-28

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-07-28.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt