Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Paragrafer

197-214

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2021-09-07

Anslaget avpubliceras

2021-09-29

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-09-29.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell