Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-09-01

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Paragrafer

50-55

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2021-09-08

Anslaget avpubliceras


Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast .

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell