Kommunstyrelsens utbildningsutskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-09-01

Organ

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Paragrafer

71-79

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-09-08

Protokollet avpubliceras

2021-09-30

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-09-30.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2021
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt