Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-09-02

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Paragrafer

67-72

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2021-09-09

Protokollet avpubliceras

2021-10-01

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2021-10-01.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt