Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2021-09-22

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Tid

13.30

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2021-09-14

Kallelse avpublicerad

2021-09-29

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2021-09-22.pdföppnas i nytt fönster 415 kB 2021-09-21 10.01
05_Motion om ett attraktivare Bengtsfors.pdföppnas i nytt fönster 464 kB 2021-09-21 10.01
06_Barn, jämställdhets och miljöperspektivet ska vägas in i alla underlag inför beslut.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-09-21 10.01
07_Riktlinjer ekonomiskt bistånd efter återremiss.pdföppnas i nytt fönster 474.2 kB 2021-09-21 10.01
07a_Statistik ekonomiskt bistånd privata hyresvärdar.pdföppnas i nytt fönster 20.7 kB 2021-09-21 10.01
07b_Vägledande Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2021 uppdaterade 2021-09-14.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-09-21 10.01
08_Granskning intern kontroll - upphandling.pdföppnas i nytt fönster 261.3 kB 2021-09-21 10.01
09_Beslut KSAU § 203 2021.PDFöppnas i nytt fönster 185.4 kB 2021-09-21 10.01
09a_Förslag mottagande av asylsökande 2022.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2021-09-21 10.01
10_Beslut KSAU § 204 2021.PDFöppnas i nytt fönster 191.5 kB 2021-09-21 10.01
10a__Förslag mottagande av ensamkommande.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-09-14 12.59
11_Infomaterial VGR.pdföppnas i nytt fönster 685.7 kB 2021-09-21 10.01
11a_Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL.PDFöppnas i nytt fönster 489.5 kB 2021-09-21 10.01
11b_4 ksau § 209 regionplaneorgan.PDFöppnas i nytt fönster 165.1 kB 2021-09-21 10.01
11c_Sotenäs Remissvar.pdföppnas i nytt fönster 380.7 kB 2021-09-21 10.01
11d_Vänersborg Yttrande över remiss.pdföppnas i nytt fönster 498.1 kB 2021-09-21 10.01
11e_DMEK synpunkter.pdföppnas i nytt fönster 418.6 kB 2021-09-21 10.01
11f_Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL.PDFöppnas i nytt fönster 489.5 kB 2021-09-21 10.01
11g_Remisskonferens regional fysisk planering 20210429.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2021-09-21 10.01
11h_tjänsteskrivelse regionplaneorgan.pdföppnas i nytt fönster 265 kB 2021-09-21 10.01
13_Ansökan om driftsbidrag Halmens Hus.pdföppnas i nytt fönster 946.4 kB 2021-09-21 10.01
14_Miljövårdsverket - remiss Förbättrad avfallsstatistik.pdföppnas i nytt fönster 431.6 kB 2021-09-21 10.01
15a_Bengtsforshus AB - Protokoll 2021-08-30.pdföppnas i nytt fönster 545.4 kB 2021-09-14 12.59
15b_Dalslands Miljö och Energinämnd - Protokoll 2021-08-26.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2021-09-14 12.59
15c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-08-23.pdföppnas i nytt fönster 160 kB 2021-09-14 12.59
15d_KOSAM 210919.pdföppnas i nytt fönster 512.3 kB 2021-09-21 08.58
10a_Förslag mottagande av ensamkommande.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-09-21 10.01
15_Förändring av ekonomi- och målprocess för är 2022 -senareläggning av beslut om budget 2022 (2023-2025).pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2021-09-21 10.01
16a_Bengtsforshus AB - Protokoll 2021-08-30.pdföppnas i nytt fönster 545.4 kB 2021-09-21 10.01
16b_Dalslands Miljö och Energinämnd - Protokoll 2021-08-26.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2021-09-21 10.01
16c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-08-23.pdföppnas i nytt fönster 160 kB 2021-09-21 10.01
17a_KOSAM 210919.pdföppnas i nytt fönster 512.3 kB 2021-09-21 10.01
17b_Verksamhetsberättelse tertial 2, 2021 ÖFN.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2021-09-21 12.40
17c_Verksamhetsplan 2022 ÖFN.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2021-09-21 12.40
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell