Kommunfullmäktige - Kallelse

Sammanträdesdatum 

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum


Tid


Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad


Kallelse avpublicerad


Ordförande

Jan-Åke Jansson (KD)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell