Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum


Tid


Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad


Kallelse avpublicerad


Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2021-10-20.pdf , 418.1 kB, öppnas i nytt fönster. 418.1 kB 2021-10-13 12.58
04a_Delårsbokslut per 2021-08-31.pdf , 162.9 kB, öppnas i nytt fönster. 162.9 kB 2021-10-13 12.59
04b_Delårsbokslut 2021.pdf , 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2021-10-13 12.59
04c_Investeringsbilaga delårsbokslut 2021.pdf , 227.7 kB, öppnas i nytt fönster. 227.7 kB 2021-10-13 12.59
05a_Utredning matdistribution och alternativa måltidslösningar.pdf , 627.3 kB, öppnas i nytt fönster. 627.3 kB 2021-10-13 12.59
06a_Beslut samverkan gemensam biståndsenhet KSSU § 81 2021.PDF , 210.9 kB, öppnas i nytt fönster. 210.9 kB 2021-10-13 12.59
06b_Tjänsteskrivelse-06b_Uppsägning av samverkansavtal gemensam biståndsenhet med Dals Ed.PDF , 195.9 kB, öppnas i nytt fönster. 195.9 kB 2021-10-13 12.59
07a_Beslut KSUU § 80-Revidering av riktlinjer och avgifter för förskola avseende taxor.pdf , 289 kB, öppnas i nytt fönster. 289 kB 2021-10-13 12.59
07b_Tjänsteskrivelse-revidering av riktlinjer avseende taxor och avgifter för förskola.pdf , 173.7 kB, öppnas i nytt fönster. 173.7 kB 2021-10-13 12.59
08a_Beslut KSUU § 81 2021-Revidering av riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem avseende pedagogiska utvecklingsdagar i förskolan.pdf , 286 kB, öppnas i nytt fönster. 286 kB 2021-10-13 12.59
08b_Tjänsteskrivelse-revidering av riktlinjer avseende pedagogiska utvecklingsdagar.pdf , 328.3 kB, öppnas i nytt fönster. 328.3 kB 2021-10-13 12.59
09a_Beslut KSUU § 83-Resultat grundskola.pdf , 155.5 kB, öppnas i nytt fönster. 155.5 kB 2021-10-13 12.59
09b_Tjänsteskrivelse -resultat grundskola.pdf , 184.3 kB, öppnas i nytt fönster. 184.3 kB 2021-10-13 12.59
09c_Resultat grundskola- Analys av meritvärde och måluppfyllelse VT 21.pdf , 292.1 kB, öppnas i nytt fönster. 292.1 kB 2021-10-13 12.59
09d_Resultat grundskola aug 2021 sammanfattande.pdf , 167.9 kB, öppnas i nytt fönster. 167.9 kB 2021-10-13 12.59
09e_Resultat grundskola-Omdömen totalt VT 2021.pdf , 374.3 kB, öppnas i nytt fönster. 374.3 kB 2021-10-13 12.59
10_Sammanträdestider 2022.pdf , 839.4 kB, öppnas i nytt fönster. 839.4 kB 2021-10-13 12.59
11a_Beslut KSUU § 88-Programutbud vid Strömkullegymnasiet.pdf , 328.9 kB, öppnas i nytt fönster. 328.9 kB 2021-10-13 12.59
11b_Tjänsteskrivelse-programutbud Strömkullegymnasiet.pdf , 250 kB, öppnas i nytt fönster. 250 kB 2021-10-13 12.59
12_Bolagisering av taxefinansierad verksamhet.pdf , 696.5 kB, öppnas i nytt fönster. 696.5 kB 2021-10-13 12.59
12a_Bolagisering taxefinansierad PP.pdf , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2021-10-13 12.59
13_Samverkan tekniska och Bengtsforshus.pdf , 91.2 kB, öppnas i nytt fönster. 91.2 kB 2021-10-13 12.59
13a_Bolagisering fasftighet, gata park PP.pdf , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2021-10-13 12.59
14a_Beslut investeringskostnader flytt åk 6 KSAU 2021-10-12 § 239.pdf , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2021-10-13 12.59
14b_Investeringskostnader flytt åk 6 KS - ny 2021-10-12.pdf , 500.7 kB, öppnas i nytt fönster. 500.7 kB 2021-10-13 12.59
14c_Beslut KF § 35 2020.PDF , 88.6 kB, öppnas i nytt fönster. 88.6 kB 2021-10-13 12.59
14d_Rapport - Utredning grundskolan; Förändrade geografiska upptagningsområden och å 290417.PDF , 736.8 kB, öppnas i nytt fönster. 736.8 kB 2021-10-13 12.59
14e_Kompletterande bilaga avseende; Förändrade geografiska upptagningsområden och ål 290418_1_1.PDF , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-10-13 12.59
14f_ Kompletterande bilaga avseende ekonomiska förutsättningar till rapporten _Föränd 291999_1_1.PDF , 420.4 kB, öppnas i nytt fönster. 420.4 kB 2021-10-13 12.59
14g_Tjänsteskrivelse 2020-03-13-Flyttströmmar inom grundskolan 297123_1_1.PDF , 174.2 kB, öppnas i nytt fönster. 174.2 kB 2021-10-13 12.59
14h_Rappport-förändrad organisation inom grundskolan i Bengtsfors kommun 305281_1_1.PDF , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2021-10-13 12.59
14i_Grunskoleutredningen bilaga.pdf , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2021-10-13 12.59
15_Förslag till skattesats 2022.pdf , 235.2 kB, öppnas i nytt fönster. 235.2 kB 2021-10-13 12.59
16a_Förslag organisarionsförändring AI.pdf , 1014.3 kB, öppnas i nytt fönster. 1014.3 kB 2021-10-13 12.59
17_Redovisning av pågående motioner.pdf , 327.7 kB, öppnas i nytt fönster. 327.7 kB 2021-10-13 12.59
18_Motion om tillskapande av odlingslotter.pdf , 834.4 kB, öppnas i nytt fönster. 834.4 kB 2021-10-13 12.59
18a_Marknadsundersökning Bengtsforshus.pdf , 345.3 kB, öppnas i nytt fönster. 345.3 kB 2021-10-13 12.59
18b_Bengtsforshus presentation 31 maj.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-10-13 12.59
18c_Protokoll BHUS.pdf , 355.8 kB, öppnas i nytt fönster. 355.8 kB 2021-10-13 12.59
19_Motion om Lasarettsvägen Bäckefors.pdf , 496.3 kB, öppnas i nytt fönster. 496.3 kB 2021-10-13 12.59
19a_fotobilaga - foto från platsen.pdf , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2021-10-13 12.59
20a_Driftsbidrag Unionsleden.pdf , 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-10-13 12.59
21a_Medborgalöften förlängning.pdf , 40.4 kB, öppnas i nytt fönster. 40.4 kB 2021-10-13 12.59
22_Avtal bibliotekssamverkan Bengtsfors kommun och Stiftelsen Stenebyskolan- uppdrag.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-10-13 12.59
23a_Förslag till beslut nytt reglemente MN.pdf , 806.2 kB, öppnas i nytt fönster. 806.2 kB 2021-10-13 12.59
23b_Reglemente myndighetsnämnden 2021-09-21.pdf , 691.5 kB, öppnas i nytt fönster. 691.5 kB 2021-10-13 12.59
24a_Beslut KSAU kommunstyrelsens reglemente 2021-10-12 § 243.pdf , 364.9 kB, öppnas i nytt fönster. 364.9 kB 2021-10-13 12.59
24b_Tjänsteskrivelse - revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf , 395.6 kB, öppnas i nytt fönster. 395.6 kB 2021-10-13 12.59
24c_Reglemente för kommunstyrelsen 2021-10-05 UT LH.pdf , 610.2 kB, öppnas i nytt fönster. 610.2 kB 2021-10-13 12.59
24d_Bilaga reglemente KS - verksamhetsområden arbetsmaterial 2021-10-05 UT LH.pdf , 568 kB, öppnas i nytt fönster. 568 kB 2021-10-13 12.59
25_SmåKom höstmöte 17-19 november.pdf , 138.5 kB, öppnas i nytt fönster. 138.5 kB 2021-10-13 12.59
26a_Bengtsfors Energi AB - Protokoll 2021-09-07.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-10-13 12.59
26b_Bengtsfors Energi Nät AB - Protkoll 2021-09-07.pdf , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2021-10-13 12.59
26c_Bengtsforshus AB - Protokoll 2021-09-27.pdf , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2021-10-13 12.59
26d_Dalslands Miljö- och Energinämnd - Protokoll 2021-09-23.pdf , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2021-10-13 12.59
26e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-09-13.pdf , 168.2 kB, öppnas i nytt fönster. 168.2 kB 2021-10-13 12.59
26f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-09-20.pdf , 148.9 kB, öppnas i nytt fönster. 148.9 kB 2021-10-13 12.59
27a_delgivning Vaccinering.pdf , 181.5 kB, öppnas i nytt fönster. 181.5 kB 2021-10-13 12.59
27b_Information till ks loggning 210901.pdf , 307.7 kB, öppnas i nytt fönster. 307.7 kB 2021-10-13 12.59
27c_Upphandling av trafiktjänster för sjukresor, färdtjänst, skoltaxi och allmän anropsstyrd trafik.pdf , 130.8 kB, öppnas i nytt fönster. 130.8 kB 2021-10-13 12.59
27d_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 68 Ekonomisk prognos augusti 2021 (protokollsutdrag).pdf , 282.1 kB, öppnas i nytt fönster. 282.1 kB 2021-10-13 12.59
27e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 69 Verksamhetsberättelse tertial 2 2021 (protokollsutdrag).pdf , 229.6 kB, öppnas i nytt fönster. 229.6 kB 2021-10-13 12.59
27f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 70 Verksamhetsplan 2022 (protokollsutdrag).pdf , 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. 229.1 kB 2021-10-13 12.59
27g_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos augusti 2021.pdf , 651.3 kB, öppnas i nytt fönster. 651.3 kB 2021-10-13 12.59
27h_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Presentation statistik augusti 2021.pdf , 409.8 kB, öppnas i nytt fönster. 409.8 kB 2021-10-13 12.59
27i_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Verksamhetsberattelse tertial 2 2021.pdf , 480 kB, öppnas i nytt fönster. 480 kB 2021-10-13 12.59
27j_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Verksamhetsplan 2022.pdf , 396.7 kB, öppnas i nytt fönster. 396.7 kB 2021-10-13 12.59
27k_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - ÖFN § 74 Statistik augusti 2021 (protokollsutdrag).pdf , 261.2 kB, öppnas i nytt fönster. 261.2 kB 2021-10-13 12.59
12-13
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell