Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag

Sammanträdesdatum: 

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum


Paragrafer

260-299

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat


Anslaget avpubliceras


Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast .

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell