Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum


Paragrafer

61-80

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat


Protokollet avpubliceras


Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast .

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2022
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell