Kommunstyrelsens allmänna utskott - Kallelse

Sammanträdesdatum 

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum


Tid


Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad


Kallelse avpublicerad


Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2022
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell