Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2020-01-03

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2020-01-03

Paragrafer

1

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-01-09

Protokollet avpubliceras

2020-01-30

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-01-30.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt