Alex Eriksson

Alex Erikssons verk "Att bearbeta känslor".

Alex Erikssons verk "Att bearbeta känslor".

Alex Eriksson medverkar med konstverket Att bearbeta känslor.

Alex Eriksson är 21 år och pluggar på Stenebyskolan inriktning Textil konst. I sina arbeten vill han utforska och förstå sig själv som person. Därför är han intresserad av att jobba med mänskligt beteende och hur han kan koppla det till sig själv. Det Alex vill få ut av sin konst är att reflektera över sig själv, lära känna sig själv bättre och sedan kunna sätta det i en kontext och i förhållande till andra.

Inspiration, teknik och material

Konstnärens beskrivning: Serie om fyra masker, formvävning, färgning, broderi och virkning.

I mitt projekt Att bearbeta känslor utforskar jag hur jag själv påverkas av mina känslor och tidigare erfarenheter. Hur något förändras och påverkas av en handling. Ett undersökande av hur känslor påverkar och formar oss som individer. Under projektets gång har jag reflekterat över mina känslor och på vilket sett de påverkar mig och mitt arbete. ”Ett sorgearbete eller personlig utveckling? Jag bearbetar mina känslor genom hantverk. Objektifierar dem.” Maskerna symboliserar ett filter. Hjälper de mig att uttrycka det jag känner eller är de till för att dölja mina riktiga känslor? Projektet blev ett slags blottande för mig. Ett nytt sätt att uttrycka mig. Med hjälp av konsten kunde jag dela med mig av mig själv, med min omgivning. Både med mina allra närmaste men också främlingar som kan relatera till det jag förmedlar.

Maskerna är formvävda i en vävstol. Konstruktion och toile gjordes i förväg för passform. Färg och detaljer bestämdes i förväg för att representera de olika känslorna på ett tydligt sätt.

Pris: Ej till salu

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström