Anna Filippa Buenemann

Konstverket Överlevnad.

Anna Filippa Buenemann verk "Överlevnad".

Anna Filippa Buenemann medverkar med konstverket Överlevnad.

Anna Filippa arbetar med textilier, särskilt med textilmanipulation och färgning. Hon tycker framför allt om material som står i motsats till varandra, kombination av lätthet med ett tungt material eller förvandlingen från ett mjukt mönster till ett hårt. Det kan vara materialets motsatta egenskaper i sig själv, likväl som att kombinera objekt i rummet. Anna Filippa studerar Textil - Konst och Design vid Stenebyskolan.

Inspiration, teknik och material

Konstnärens beskrivning: Fotoserie och objekt stickat i koppartråd. För mig betyder överlevnad, att omformulera sig på nytt, när man inte kommer vidare. Larven förpuppar sig, för att överleva, tills den tillslut kryper ur sin kokong och vecklar ut sig. Den har överlevt, blev inte uppäten.

Även för människan kan det vara nödvändigt i tid av förändring/fara dra sig tillbaka till en säker plats för att överleva. För att leva! För mig kan en kokong vara en plats, som beskyddar mig, medan den ger mig utrymme, att finna mig på nytt och kunna utveckla mig. Som kokongen ger larven plats, att veckla ut sig.

Jag är fascinerad av kokongens filigranmönster, som står i motsats till sin fasthet. I mitt arbete finns det fasta materialet (koppartråden) i motsats till det mjuka, runda formen, en form som anpassar sig. Koppartråden ger stöd och samtidigt tillräckligt formbar, för att frigöra sig. Det handlar om spänningsförhållandet, om stöd och rörelsefrihet. Detta sammanspel gör det möjligt att överleva.

Pris: Pris på begäran

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström