Webbsändning kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-12-21

I dagordningslistan finns ärenden och handlingar som behandlas under mötet. Om du ser sammanträdet i efterhand kan du se de ärenden du är intresserad av genom att klicka på dem i listan.

Här kan du titta på kommunfullmäktiges sammanträden, i direktsändning eller i efterhand. I dagordningslistan finns ärenden och handlingar som behandlas under mötet. Om du ser sammanträdet i efterhand kan du se de ärenden du är intresserad av genom att klicka på dem i listan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A Tjänsteskrielse Budget för år 2021 med utblick för åren 2022-2024.pdf 1.1 MB 2020-11-24 17.16
Bilaga 1 Budgetberedningens protokoll 2020-10-19.pdf 3.1 MB 2020-11-24 17.16
Bilaga 2 Politiska mål 2019-2022.pdf 302.4 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 3 Politisk verksamhet 2021.pdf 29.9 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 4 KLK 2021.pdf 48.7 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 5 Kommungemensamt 2021.pdf 30.6 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 6 Arbete och integration 2021.pdf 36.7 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 7 Vux 2021.pdf 31.8 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 8 Elevhälsa-särskola 2021.pdf 29.4 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 9 Förskoleverksamhet 2021.pdf 33.6 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 10 Grundskola inkl fritidshem 2021.pdf 38.4 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 11 Gymnasium 2021.pdf 33.4 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 12 Kultur- och fritid 2021.pdf 33.7 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 13 MAS och bistånd och gemensamma 2021.pdf 31.6 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 14 Hemtjänst 2021.pdf 28.7 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 15 SB 2021.pdf 29.8 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 16 Bemanning 2021.pdf 28.3 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 17 SSK rehab och korttid 2021.pdf 30.3 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 18 LSS och personlig assistans 2021.pdf 31.2 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 19 IFO 2021.pdf 39.6 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 20 Räddningstjänst 2021.pdf 30.5 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 21 Städ 2021.pdf 29.1 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 22 Måltid 2021.pdf 29.3 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 23 Teknisk drift 2021.pdf 39.8 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 24 Affärsdrivande 2021.pdf 31 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 25 Åtaganden 2021.pdf 29.5 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 26 Bidrag, stöd till föreningar 2021.pdf 30 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 27 Taxor 2021.pdf 1.3 MB 2020-11-24 17.16
Bilaga 28 Ekonomi- och målprocess 2021.pdf 63 kB 2020-11-24 17.16
Bilaga 29 MBL-protokoll 2020-10-29.pdf 1.2 MB 2020-11-24 17.16
Bilaga 30 Budgetförslag 2021 Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun.pdf 532.9 kB 2020-11-24 17.16

Kontakt

Ulrika Thorell
1:e kommunsekreterare
0531-52 60 02
ulrika.thorell@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2020
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson