Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för att utnyttja vidare. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska Centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

Nyckeltal för Bengtsfors kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström