När du har plats

Två månader innan ditt barn ska börja ska du som vårdnadshavare kontakta rektor på den förskola där ditt barn ska börja för att planera för en bra start.

Detta ska du göra innan barnet börjar på förskolan

För att vi ska kunna ta hand om ditt barn på bästa sätt, enligt dina önskemål och planera vår verksamhet behöver du som vårdnadshavare göra följande innan barnet börjar på förskolan:

Omsorgstid/schema

Du har rätt att ha ditt barn på förskola och fritidshem enligt följande:

  • Arbetstid eller studietid plus restid. Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete eller studier senast lämnar barnet och den som slutar tidigast hämtar. På schemat ska hämtningstid anges så att den innefattar tid för den dagliga kontakten med personalen. Ange alltså den tid som ni brukar vara klara att gå när ni hämtar barnet.
  • Vid skiftarbete som slutar vid midnatt har du rätt till sovtid 20 timmar per vecka utöver placeringsbehov.
  • Du som arbetar natt kan ha rätt till utökad placering för sovtid i anslutning till arbete.

Avvikelser från schema

Kvittning av tid enligt ordinarie schema får inte förekomma. Man kan inte kvitta tid under veckan eller månaden om det exempelvis infaller en röd dag under veckan eller att ni av någon anledning inte nyttjat er plats enligt det inlämnade schemat.

Inskolning

Inskolning är till både för dig som vårdnadshavare och ditt barn. Tanken är att ni i lugn och ro ska få tid att vänja er med den nya miljön. Det är viktigt att ni båda känner er trygga. Det finns oftast en utsedd pedagog som ansvarar för ditt barns inskolning. Du behöver inte betala någon avgift för inskolningsperioden.

Hämta och lämna

För att vi ska kunna ta emot er på bästa sätt och planera vår verksamhet är det viktigt att ni kommer enligt överenskommen tid. Om ditt barns tid på förskolan ändras, meddela personalen. Informera oss om någon annan än du som vårdnadshavare ska hämta barnet.

Sjukdom och frånvaro

Det är viktigt att ditt barn ska orka vara med under dagens alla aktiviteter både inomhus och utomhus. Meddela oss om ditt barn inte kommer på grund av sjukdom eller annan anledning. Ring, sms:a eller e-posta oss, helst före klockan 8.00 på morgonen. 

Om ditt barn uteblir två månader eller längre utan att förskolan meddelats kan rektor besluta att platsen upphör. Förskolans personal eller rektor kontaktar dig och en uppsägning skickas alltid skriftligt.

Föräldrakontakt

Vi erbjuder dig som vårdnadshavare en till två enskilda utvecklingssamtal per år då vi tillsammans går igenom hur ditt barns trivs, utvecklas och lär sig olika saker.

Vi bjuder också in till föräldramöte och föräldra/barnaktiviteter några gånger per år.

Föräldraledig för annat barn

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga för annat barn har rätt att vara på förskola upp till 15 timmar i veckan. Finns det behov av förskola på grund av arbete räknas denna tid med i dessa 15 timmar. Placeringstiden är generellt mellan klockan 9.00 och 14.00 tre dagar i veckan. Avvikelser kan göras i samråd med personalen. Vårdnadshavare som inte vill behålla platsen under föräldraledigheten ska säga upp platsen.

Arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt att vara på förskola upp till 15 timmar i veckan. Placeringstiden görs upp i samråd med personalen.

Försäkring

Alla barn som vistas i kommunens förskola och fritidshem är försäkrade både under sin vistelsetid i vår verksamhet och på fritiden.

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström