Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Fritidsgård

I före detta turistbyråns lokaler på Sågudden i Bengtsfors finns en tillfällig fritidsgård. Foto: Niklas Eriksson

Fritidsgårdarna är en fritidsverksamhet som riktar sig till dig mellan 13 och 20 år. Här kan du till exempel spela spel, tv-spel, biljard, instrument, se på film, baka, pyssla, fika eller bara umgås med kompisar.

Tillfällig fritidsgård på Sågudden i Bengtsfors

Med anledning av att fritidsgården Går'n på Centralbacken brann i början av 2020, har en tillfällig fritidsgård öppnats i före detta turistbyrån på Sågudden i Bengtsfors.

Den tillfälliga fritidsgården är inte fullt utrustad och möblerad, men vi erbjuder en möjlighet för ungdomar att komma och träffas.

Åtgärder på Går'n med anledning av Coronapandemin

Bengtsfors kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På fritidsgården finns elever som mestadels går i grundskolan och eftersom Folkhälsomyndigheten bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga skolor, så har kommunens krisledningsgrupp inte beslutat att stänga fritidsgården. Så länge rekommendationerna inte ändras och vi har personal som kan bemanna den så kommer fritidsgården att vara öppen. Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda ungdomar en plats att komma till där de kan umgås, prata med varandra och med någon vuxen kring deras oro med mera. Dock har vi vidtagit vissa åtgärder för att minska eventuell smittspridning bland annat genom att släppa in max 15 personer på fritidsgården åt gången och genom att de som kommer in tvättar händerna när de går in, samt håller avstånd. Under våren kommer fler aktiviteter att genomföras utomhus.

Fritidsgård på Bäckegården i Bäckefors

I Bäckefors finns en fritidsgård i Bäckegården på Torggatan 11. Öppettider finns längre ner på sidan.

Öppettider Bengtsfors

Veckodag

Tid

Måndag

14.30-20.00

Tisdag

14.30-19.00

Onsdag, jämna veckor

14.30-20.00

Onsdag, ojämna veckor

15.30-20.00

Torsdag

14.30-20.00

Fredag

17.00-23.00

Sista lördagen i månaden

14.00-20.00

Öppettider Bäckefors

Veckodag

Tid

Tisdag

15.30-20.30

Regler för dig som besöker våra fritidsgårdar

För att alla ska känna sig trygga och välkomna har vi några regler som alla måste följa.

  • Vi ska vara rädda om varandra och huset. Vi accepterar inte mobbing, sparkar/slag, kränkande språk, skadegörelse etc. mot kompisar, andra besökare eller personal.
  • Energidryck, tobak, alkohol eller andra droger är inte tillåtna i eller utanför våra lokaler.
  • Kläder eller smycken med symboler för droger eller annat som uppfattas som kränkande mot andra är inte tillåtet.
  • Spel och vadslagning om pengar är förbjudet.
  • Medhavd mat, godis eller dricka ska intas i caféet.
  • Inomhus har vi inte inte på oss ytterkläder, vare sig ytterjacka eller liknande.

Om reglerna inte följs...

Stöld, hot eller avsiktlig skadegörelse polisanmäls. Är du under 18 år tar vi även kontakt med vårdnadshavare.

På fritidsgårdarna tillämpar vi ett system med "varning", "gult kort" och "rött kort". En "varning" är en tillsägelse. Vid mindre regelbrott delar vi ut "gult kort" vilket innebär att du får lämna fritidsgården och är avstängd nästföljande dag fritidsgården är öppen. Upprepade varningar eller grövre regelbrott kan göra att du får ett "rött kort" vilket innebär att du blir avstängd från fritidsgården i minst två veckor. Är regelbrottet extremt kan du bli permanent avstängd.

Kontakt

Petra Olsson
Fritidsledare
petra.olsson@bengtsfors.se

Sara Vogel Rödin
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
sara.vogel-rodin@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström