Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Banteknikerutbildning - stängd för ansökan


Kursen ger grundläggande kunskaper för att arbeta inom järnvägsbranschen. Efter godkänd utbildning har du goda chanser att få jobb inom branschen.

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment, möjlighet finns till företagsförlagd utbildning. Gemensamma kurser är 800 poäng. Utbildningen är CSN-berättigad.

Kursstart

Kursen startar 6 april 2020. Vi tar emot max tolv deltagare. För att få starta krävs godkänd läkarundersökning. Intervjuer kommer att genomföras före kursstart.

Plats

Kursen genomförs i Isab:s lokaler (före detta Nilfisk) på Strömbergsgatan i Åmål.

Förkunskaper

Körkort B. Grundläggande svenska.

Kostnader

Du som studerar står själv för läkarundersökning, kurslitteratur samt eventuellt för boende och resor vid företagsförlagd praktik.

Kontakt

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Vuxenutbildningen, Bengtsfors:

Sofia Edvardsson
Studie- och yrkesvägledare
0531-52 81 33
sofia.edvardsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström