Barn och fritid - stängd för ansökan

Utbildningen genomförs på heltid under tre studieperioder, totalt omfattande ett och ett halvt år (1550 poäng).

Läs mer om utbildningen på Kunskapsförbundet Västs hemsidalänk till annan webbplats

Förkunskaper

Minst betyg godkänt/E i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik och samhällskunskap från grundskola eller motsvarande.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, eventuella arbetskläder, skor samt resor till och från
praktikplatsen. Utbildningen berättigar till studiestöd.

Kontakt

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Vuxenutbildningen, Bengtsfors:

Sofia Edvardsson
Studie- och yrkesvägledare
0531-52 81 33
sofia.edvardsson@bengtsfors.se

I samarbete med Kunskapsförbundet väst
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström