Vård- och omsorgsutbildning

Sista ansökningsdatum: 10 december 2020. Kursstart: 11 januari 2021. Utbildningsort: Åmål

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen omfattar dels gemensamma kurser och dels programfördjupningskurser, 1500 poäng (46-50 veckor).

Utbildningen leder till en examen som undersköterska. Utbildningen har både teoretiska och praktiska moment. Du som går utbildningen ska ha för avsikt att försörja dig som undersköterska. Den första delen av utbildningen är gemensam, därefter väljer du någon av följande fördjupningskurser:

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinder
  • Psykiatri
  • Sjukvård

Kursstart och lokal

Utbildningen startar i januari 2021 och genomförs i Åmål.

Förkunskaper

Grundläggande svenska motsvarande årskurs nio.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du som studerande står själv för kostnader för litteratur och eventuella resor till din praktikplats.

Ansökan

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för ansökan. Sista ansökningsdag är 10 december.

Kurser

Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om respektive kurs, använd gärna kurskoden för att söka.

Gemensamma kurser 950/1100 poäng
Kurs
Poäng
Kod
Vård och omsorgsarbete 1
200
VÅRVÅR01
Medicin 1150
MEDMED01
Etik och människans livsvillkor
100
MÄNETI0
Vård och omsorgsarbete 2
150
VÅRVÅR02
Hälsopedagogik
100
HALHAL0
Psykiatri 1
100
PSYPSY01
Specialpedagogik 1100
SPCSPE01
Psykologi 1
50
PSKPSY01
Samhällskunskap 1a1*
50

Svenska/svenska som andraspråk 1*100

*Har du dessa kurser sedan tidigare kan du bortse från dem.


Programfördjupning 400 poäng inklusive gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Kod

SjukvårdMedicin 2

100

MEDMED02

Akutsjukvård

200

SJUAKU0

PsykiatriPsykiatri 2

200

PSYPSY02

Samhällsbaserad psykiatri

100

PSYSAM0

FunktionshinderSpecialpedagogik 2

100

SPCSPE02

Friskvård och hälsa

100

HAAFRI0

Socialpedagogik

100

PEASPC0

ÄldreomsorgÄldres hälsa och livskvalitet

200

GERÄLD0

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

GERVÅR0

Gymnasiearbete

I slutet av utbildningen ska du fördjupa dig i ett eget valt område där du visar att du är förberedd för vård- och omsorgsyrket. Gymnasiearbetet betygsätts med E eller F.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår tolv veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), fördelat på tre perioder i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt vald inriktning. Under din APL-period följer du din handledares arbetsschema vilket kan innebära arbete på såväl dag- och kvällstid samt helgarbete.

Kontakt

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Vuxenutbildningen, Bengtsfors:

Sofia Edvardsson
Studie- och yrkesvägledare
0531-52 81 33
sofia.edvardsson@bengtsfors.se

I samarbete med annan kommun

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström