Ansökan och blanketter

Bygglov

Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om bygglov:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Teknisk beskrivning
  • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.
  • Planritningar i skala, fackmässigt utförda och måttsatta.
  Filer tillgängliga för nedladdning
  Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
  Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus.pdf , 999.7 kB, öppnas i nytt fönster. 999.7 kB 2016-09-12 15.37
  Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus.pdf , 998.8 kB, öppnas i nytt fönster. 998.8 kB 2016-09-12 15.37

  Rivningslov

  Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om rivningslov:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Rivningsplan
  • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.

  Marklov

  Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om rivningslov:

   • Anmälan om kontrollansvarig
   • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.
   • Sektionsritning i skala fackmässigt utförda och måttsatta där nuvarande markytor framgår i förhållande till markytor.

   Förhandsbesked

   Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om rivningslov:

   • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.
   • Planritningar i skala, fackmässigt utförda och måttsatta.
   Skriv ut
   Senast uppdaterad: 16 december 2019
   Sidan publicerad av: Anna Sandström