Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ansökan och blanketter

Bygglov

Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om bygglov:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Teknisk beskrivning
  • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.
  • Planritningar i skala, fackmässigt utförda och måttsatta.
  Filer tillgängliga för nedladdning
  Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
  Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus.pdföppnas i nytt fönster 999.7 kB 2016-09-12 15.37
  Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus.pdföppnas i nytt fönster 998.8 kB 2016-09-12 15.37

  Rivningslov

  Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om rivningslov:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Rivningsplan
  • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.

  Marklov

  Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om rivningslov:

   • Anmälan om kontrollansvarig
   • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.
   • Sektionsritning i skala fackmässigt utförda och måttsatta där nuvarande markytor framgår i förhållande till markytor.

   Förhandsbesked

   Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om rivningslov:

   • Situationskarta i skala på fastigheten med ändringar inritade och måttsatta.
   • Planritningar i skala, fackmässigt utförda och måttsatta.

   Kontakt

   Virpi Kjellberg
   Bygglovhandläggare
   0531-52 61 24
   virpi.kjellberg@bengtsfors.se

   Boka tid med bygglovhandläggaren.länk till annan webbplats

   Skriv ut
   Senast uppdaterad: 16 december 2019
   Sidan publicerad av: Anna Sandström