Ansluta till allmän vatten- och avloppsanläggning

Om du vill ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska du anmäla det till kommunen.

Rätten att använda en allmän vatten- och avloppsanläggning är knuten till fastigheten och inte till dig som fastighetsägare och består så länge fastigheten består. Det innebär att du inte kan säga upp ett vatten- och avloppsabonnemang för att slippa betala avgiften.

Kommunen kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda vatten- och avloppsanläggningen. Det som, enligt vattentjänstlagen, gäller för fastighetsägaren gäller då istället för denna användare.

Inkoppling

Om du har rätt att använda anläggningen, drar kommunen fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp efter samråd med dig som fastighetsägare om ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.

Det är möjligt att koppla två eller flera fastigheters vatten- och avloppsinstallationer till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt. Det är kommunen som bestämmer om en sådan lösning.

Kommunen medger inkoppling av din fastighets vatten- och avloppsinstallation när du har betalat anläggningsavgiften eller om avgiften ska delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts. Kommunen är dock, enligt vattentjänstlagen, inte skyldig att låta en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister.

Kommunen har rätt till tillträde på en fastighet för att kunna undersöka en vatten- och avloppsinstallation och dess användning innan installationen kopplas till den allmänna anläggningen eller annars när det behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Kommunen behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta kan, efter medgivande från kommunen, överlåtas till en entreprenör som har ett system för kvalitetssäkring för denna typ av arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström