Budgetförslag 2020

Här hittar du majoritetens tillika kommunstyrelsens förslag till budget för 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A Tjänsteskrivelse budget 2020 (2021-2023).pdf 1015.4 kB 2019-11-06 17.10
A Tjänsteskrivelse komplettering budget 2020.pdf 79.3 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 1 Budgetberedningens protokoll 2019-10-02.pdf 1.5 MB 2019-11-06 17.10
Bilaga 2 Politiska mål 2019-2022.pdf 287.5 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 3 Politisk verksamhet 2020 ver 2.pdf 30 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 4 KLK 2020 ver 2.pdf 49.3 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 5 Kommungemensamt 2020 ver 2.pdf 31 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 6 AME 2020 ver 2.pdf 35.6 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 7 Vux 2020 ver 2.pdf 33.3 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 8 Elevhälsa-särskola 2020 ver 2.pdf 29.2 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 9 Förskoleverksamhet 2020 ver 2.pdf 33.9 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 10 Grundskola inkl fritidshem 2020 ver 2.pdf 37.9 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 11 Gymnasium 2020 ver 2.pdf 32.5 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 12 Kultur- och fritid 2020 ver 2.pdf 34.4 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 13 MAS och bistånd och gemensamma 2020 ver 2.pdf 32 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 14 Hemtjänst 2020 ver 2.pdf 28.4 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 15 SB 2020 ver 2.pdf 29.6 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 16 Bemanning 2020 ver 2.pdf 28.3 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 17 SSK rehab och korttid 2020 ver 2.pdf 30.3 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 18 LSS och personlig assistans 2020 ver 2.pdf 31 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 19 Psykiatri 2020 ver 2.pdf 29.5 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 20 IFO 2020 ver 2.pdf 35.6 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 21 Flyktingmottagning 2020 ver 2.pdf 27.6 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 22 Räddningstjänst 2020 ver 2.pdf 30.4 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 23 Städ 2020 ver 2.pdf 28.5 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 24 Måltid 2020 ver 2.pdf 28.9 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 25 Driftchef 2020 ver 2.pdf 40.8 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 26 Åtaganden 2020 ver 2.pdf 29.2 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 27 Bidrag, stöd till föreningar 2020 ver 2.pdf 31.3 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 28 Internbudget.pdf 66.9 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 29 Taxor 2020.pdf 22.7 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 29-1 Taxor 2020 förslag från alkoholhandläggarna.pdf 148.5 kB 2019-11-06 17.10
Bilaga 30 Ekonomi- och målproc 2020.pdf 63.9 kB 2019-11-06 17.10
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-28.pdf 3 MB 2019-11-06 17.10
MBL § 11 2019-10-14.pdf 504 kB 2019-11-06 17.10
MBL § 11 2019-10-21.pdf 272.8 kB 2019-11-06 17.10
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson